Hiển thị một kết quả duy nhất

13.920.000
12.000.000
8.400.000